Authorอัธยา โกมลกาญจน
Titleเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2 HI 405 / อัธยา โกมลกาญจน
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522
Descript 196 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

การเมืองของโลก การลดอาวุธ ปัญหาเชื้อชาติ สิทธิมนุษยชน สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อิสราเอล -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อียิปต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9 อ114หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.9 อ114หCHECK SHELVES