Titleสัมมนาประชากรศึกษากับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต, 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2516 / โดย วิทยาลัยวิชาการศึกษาและกรมการฝึกหัดครู
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ, 2517]
Descript 246, 56 หน้า : ภาพประกอบ

ประชากรศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)312.9 ว34สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)312.9 ว34สCHECK SHELVES
Education Library312 ว322สCHECK SHELVES
Population Information Centerม.51/ถ.7/วสLIB USE ONLY
Population Information Centerม.51/ถ.7/วสLIB USE ONLY
Population Information Centerม.51/ถ.7/วสLIB USE ONLY
Population Information Centerม.51/ถ.7/วสLIB USE ONLY