Authorคณิต อินจันทร์ณรงค์
Titleสถิติชั้นมูลฐาน สำหรับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5) ผู้สนใจวิชาสถิติภาคทฤษฏีเบื้องต้น / คณิต อินจันทร์ณรงค์
Imprint พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2511
Edition พิพม์ครั้งที่ 6 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ครั้งที่1
Descript 193 หน้า

สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)310 ค143สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)310 ค143สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)310 ค143สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)310 ค143สCHECK SHELVES