Authorกมล ชาญเลขา
Titleสารภี : รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของชุมชนบทแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / โดย กมล ชาญเลขา. และรายงานการช่วยเหลือทางวิชาการในสองปีแรก / โดย ไสว นุชพงษ์
Imprint พระนคร : โครงการสารภี, 2511
Descript 67 หน้า : ภาพประกอบ

โครงการสารภี การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การใช้ที่ดิน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.26 ก16สCHECK SHELVES
Education Library330.9593 ก16สCHECK SHELVES