Authorไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
Titleแผนพัฒนาระดับจังหวัด การศึกษาวิเคราะห์เชิงรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการปฏิบัติตามแผน และปัญหาต่าง ๆ / ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
Imprint 2517
Descript 206 หน้า : แผนภูมิ

การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.25 พ97ผCHECK SHELVES