Titleความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะชุมชนในชนบทกับประสิทธิภาพในการพัฒนา รายงานการวิจัย / สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบัน, [25--]
Descript 403 หน้า : แผนที่

การพัฒนาชุมชน -- วิจัย ชีวิตชนบท -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.19593 บ114คCHECK SHELVES