Authorธวัช รัตนาภิชาติ
Titleเมืองไทยในทัศนะของฝรั่ง / ธวัช รัตนาภิชาติ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506
Descript 101 หน้า : ภาพประกอบ

SUMMARY

มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีและความเป็นอยู่ในของคนไทยจากมุมมองขอชาวตะวันตกที่เข้ามาทำการค้าขายไทยตั้งแต่โบราณ รวบรวมข้อมูลและภาพจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตกหลายคนหลายเชื้อชาติ พบหลักฐานการอ้างชัดเจนว่ามาจากบันทึกของลาลูแบร์ (Simon de la Loubère) นักการทูตฝรั่งเศส นำเสนอภาพถ่ายของหม่อมเจ้าดำแคงฤทธิจากทุกช่วงวัย และภาพวาดหายากแสดงวิถีชีวิต สภาพสังคม และความเป็นอยู่ของชาวสยามในอดีตที่รวบรวมผ่านความอนุเคราะห์ของบริษัทเอสโซ แสตนดาร์ด อีสเทิอร์น


ดำแคงฤทธิ อาภากร ม.จ. พ.อ. 2448-2505 หนังสืออนุสรณ์งานศพ เดงกี ไข้ในเด็ก ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 390.9593 ธ17มLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0417 2506LIB USE ONLY