Titleรายงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์เรื่องการพัฒนาสังคม 21 - 31 พฤษภาคม 2516 / คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Imprint นครหลวงฯ : มหาวิทยาลัย, 2516
Descript 89 หน้า

การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.1593 ธ17รCHECK SHELVES