Titleสรุปสาระสำคัญจากการศึกษาดูงานและข้อเปรียบเทียบการพัฒนา ระหว่างประเทศสิงคโปร์และเทศบาลในจังหวัดชลบุรี
Imprint [ชลบุรี] : โครงการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก, [25--]
Descript 22 หน้า

การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.76 ส356CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.76 ส356CHECK SHELVES