Titleอ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน : ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล พ.ศ.2525 / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2526
Descript 54 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ) แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะสังคม แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะเศรษฐกิจ แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ช612อCHECK SHELVES