Titleการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรสี่หมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / โดย เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint [ม.ป.ท.] : โครงการการปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : USAID, 2527
Descript 65 แผ่น : 29 ซม

โครงการการปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท เกษตรกร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอนแก่น -- ภาวะชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ก525CHECK SHELVES