Titleรายงานผลการศึกษาบริเวณแหล่งเสื่อมโทรมริมคลองแสนแสบบริเวณใกล้สุเหร่าบ้านดอน แขวงคลองตัน เขตพระโขนง / กองผังเมือง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 61 หน้า : แผนที่

ชุมชนแออัด -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.3072 ก263สสCHECK SHELVES