Titleรายงานผลการศึกษาบริเวณแหล่งเสื่อมโทรมริมคลองพระโขนงบริเวณประตูน้ำพระโขนง สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง / กองผังเมือง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 61 หน้า : แผนที่

ชุมชนแออัด -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.3072 ก263พปCHECK SHELVES