Authorการสัมมนาเรื่อง แนวคิดในการวางแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (2525 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Titleแนวคิดในการวางแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการสัมมนาครั้งที่ 1 ของโครงการวิจัยแม่บทที่ 1 ณ ศูนย์สารนิเทศ จุฬาฯ วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2525 / จัดโดย คณะกรรมการโครงการร่วมระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
Descript 153 หน้า

การพัฒนาชนบท ฉะเชิงเทรา -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307 ก27รงCHECK SHELVES