Authorนิยพรรณ วรรณศิริ
Titleมานุษยวิทยา ว่าด้วยระบบครอบครัว การแต่งงาน และเครือญาติ / โดย นิยพรรณ วรรณศิริ
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2528
Descript 139 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม

ครอบครัว การสมรส ครอบครัว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)306.8 น639มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)306.8 น639มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)306.8 น639มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)306.8 น639มCHECK SHELVES
Thai Studies Library306.8 น236มCHECK SHELVES