Authorศุภชัย สถีรศิลปิน
Titleรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนา และสงเคราะห์ขาวเขา เผ่ามูเซอ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2527 / โดย ศุภชัย สถีรศิลปิน
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, 2528
Descript 38 หน้า : แผนที่ ; 28 ซม

ชาวเขา -- วิจัย ลาหู่ หมู่บ้านห้วยน้ำริน (เชียงราย)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)305 ศ684รCHECK SHELVES