Authorบุณธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
Titleประชากรศึกษา : ประชากรศึกษากับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต / บุณธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, สมคิด อิสระวัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 206 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 27 ซม

ประชากรศึกษา คุณภาพชีวิต -- ไทย การวางแผนครอบครัว -- ไทย เพศศึกษา -- ไทย ประชากรศึกษา -- การศึกษาและการสอน ไทย -- นโยบายประชากร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)304.6 บ43ป 2528CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)304.6 บ43ป 2528CHECK SHELVES