Authorวนิดา จิตต์หมั่น
Titleชีวิตกับสภาพแวดล้อม ตอนหลักทั่วไปของนิเวศวิทยา / วนิดา จิตต์หมั่น
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 71 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

นิเวศวิทยา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)304.2 ว153ชCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)304.2 ว153ชCHECK SHELVES