Authorดิเรก ชัยนาม, 2447-2510
Titleรวมปาฐกถาชุดล่าสุด / ดิเรก ชัยนาม
Imprint พระนคร : ศึกษาสยาม, 2512
Descript 247 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

ยุโรปเสรีกับความมั่นคงแห่งชาติ ของประเทศไทย -- วิวัฒนาการกฏหมายไทย -- ฐานะของประเทศไทยในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ -- งานอดิเรก -- หนังสือพิมพ์กับการฑูต -- สงครามการเมือง -- ประวัติศาสตร์การฑูต


SUBJECT

  1. สังคมศาสตร์ -- ปาฐกถา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)304 ด31รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)304 ด31รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)304 ด31รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)304 ด31รCHECK SHELVES