Authorฟุคุซาวะ, ยุคิจิ, ค.ศ.1835-1901
Titleมุ่งสู่วิทยาการ / บรรณาธิการแปลโดย กำชัย หลายสรรพศิริ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525
Descript 205 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

คนต้องมีความเท่าเทียมกัน--ประเทศต้องมีความเท่าเทียมกัน--อิสรภาพของปัจเจกบุคคลคือเอกราชของประเทศ--ภาระหน้าที่ของนักวิชาการ--สุนทรพจน์แสดงเมื่อ 1 มกราคม 1874--ความสูงส่งของกฎหมายบ้านเมือง--ภาระหน้าที่ของประชาชน--อย่าบังคับผู้อื่นให้เป็นไปตามใจเรา--จดหมายถึงเพื่อเก่าในนากาทสุว่าถึงวิทยาการสองแบบ--จดหมายต่อจากภาคที่แล้วถึงเพื่อนเก่าในนากาทสุ--ความคิดพลาดของแนวคิดศักดิ์ในนาม--แนะนำการพูดในที่สาธารณะ--การพัฒนาจรรยาธรรมของคนให้สูงส่ง--ความอิจฉาริษยาคือความหายนะ--หมั่นพิจารณาตนเองด้วยความไม่ประมาท--ความหมายของคำว่าดูแล--รู้จักตั้งคำถามและรู้จักตัดสินใจเลือก--วิญญาณแห่งอิสรภาพในชีวิตประจำวัน--ความตั้งใจกับการงานควรสอดคล้องกัน--การเป็นที่เคารพเชื่อถือของคนทั่วไป--บทอธิบาย โดย อิโต มาสาโอะ


ฟุคุซาวะ ยุคิจิ ค.ศ.1835-1901 ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)303.483 ฟ513มCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)303.483 ฟ513มCHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryDS821 ย331ม 2525CHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryDS821 ย331ม 2525CHECK SHELVES