Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Titleส่วนหนึ่งของปัญหา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2518
Edition พิมพ์ครั้งที่2
Descript (12) 253 หน้า : ภาพประกอบ

สังคมไทย ปัญหาสังคม นโยบายการค้า -- ญี่ปุ่น นโยบายต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.6 ช23สCHECK SHELVES