Titleรักเมืองไทย : ภาคครอบครัว การศึกษา และอุดมคติ / โดย สมบัติ จันทรวงศ์ และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการตำรา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2519
Descript 111 หน้า

CONTENT

บทบาทของครอบครัวที่มีต่อบุคลิกภาพของคนไทย / โดย สนิท สมัครการ -- การศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทย / โดย นิโคลัส เบ็นเน็ตต์ -- อุดมคติของการดำรงชีวิตตามแนวคิดของวัฒนธรรมจีน / โดย ส. ศิวรักษ์


ครอบครัว -- ไทย พัฒนาการของเด็ก การศึกษากับการพัฒนาประเทศ จริยศาสตร์ การศึกษา จีน -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.42 ร111CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.42 ร111CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.42 ร111CHECK SHELVES
Economics Library300 สร ล.1CHECK SHELVES
Economics Library300 สร ล.1CHECK SHELVES
Economics Library300 สร ล.1CHECK SHELVES
Economics Library300 สร ล.2CHECK SHELVES
Economics Library300 สร ล2CHECK SHELVES
Economics Library300 สร ล2CHECK SHELVES
Education Library301 ส165รCHECK SHELVES