Authorสุเทพ สุนทรเภสัช
Titleการศึกษาหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับลักษณะผู้นำท้องถิ่น อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี : รายงานการวิจัย / โดย สุเทพ สุนทรเภสัช และ กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint พระนคร : กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน, 2510
Descript 110 หน้า ; 26 ซม

ผู้นำชุมชน ประมุขศิลป์ สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน social sciences habitat

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.35 ส44รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.35 ส44รCHECK SHELVES
Political Science Library307.72 ส781รCHECK SHELVES
Political Science Library307.72 ส781รCHECK SHELVES
Political Science Library307.72 ส781iCHECK SHELVES
Political Science Library307.72 ส781รCHECK SHELVES