Authorสุเทพ สุนทรเภสัช
Titleสังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช
Imprint เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513
Descript 180 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

วัฒนธรรมไทย ชาวเขา ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.29593 ส44สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.29593 ส44สCHECK SHELVES
Communication Arts Library390.09593 ส45สCHECK SHELVES
Political Science Library301.209593 สสCHECK SHELVES
Political Science Library301.209593 สสCHECK SHELVES
Political Science Library301.209593 สสCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS588.N ส244สCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS588.N ส244สCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS588.N ส244สCHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.N ส244สCHECK SHELVES