Authorคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538
Titleการศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรม / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript [ก-ข], 53 หน้า

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย -- การศึกษาและการสอน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.29593 ค311กCHECK SHELVES