Authorมีด, มากาเรท
Titleแบบแผนของวัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค / มากาเรท มีด ; แปลโดย ก่อ สวัสดิพาณิชย์
Imprint [พระนคร] : องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, [25--]
Descript 397 หน้า

วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.2 ม34บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.2 ม34บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.2 ม34บCHECK SHELVES