Titleทฤษฎีและการศึกษาทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ / บรรณาธิการ เบญจา ยอดดำเนิน, จรรยา เศรษฐบุตร, กฤตยา อาชวนิจกุล
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 207 หน้า : แผนภูมิ ; 24 ซม

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ สังคมวิทยาการแพทย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.2 ท166 2529CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.2 ท166 2529CHECK SHELVES
Economics Library301.7 ป451ทCHECK SHELVES