Authorปรีดี พนมยงค์, 2443-2526
Titleความเป็นอนิจจังของสังคม / ปรีดี พนมยงค์
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์นีติเวชช์, 2513
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 90 หน้า

SUBJECT

  1. สังคมวิทยา
  2. สังคมศาสตร์
  3. ปรัชญา

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library100 ปค 2513CHECK SHELVES
Political Science Library100 ปค 2513CHECK SHELVES
Political Science Library100 ปค 2513CHECK SHELVES
Economics Library100 ป173คCHECK SHELVES