Authorวิทยา เทพยา
Titleมนุษยสัมพันธ์ / วิทยา เทพยา
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 177 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

หลักของมนุษยสัมพันธ์ -- การรู้จักและปรับปรุงตัวเอง -- หลักการพูดและการสนทนา -- มรรยาทสังคม -- ประเพณีและวัฒนธรรม -- ผู้บริหารและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา -- มรรยาทไทย


มนุษยสัมพันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.11 ว346มCHECK SHELVES
Communication Arts Library158.2 ว34มCHECK SHELVES
Communication Arts Library158.2 ว34ม 2524CHECK SHELVES
Communication Arts Library158.2 ว34มCHECK SHELVES