Authorสุพัตรา สุภาพ
Titleปัญหาสังคม / สุพัตรา สุภาพ
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 262 หน้า

ปัญหาสังคม การว่างงาน วัยรุ่น ครอบครัว การหย่าร้าง สังคมวิทยา วัยชรา อาชญากรรม อาชญากร คนพิการ เยาวชน ยาเสพติด โสเภณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.1 ส46ป 2521CHECK SHELVES
Political Science Library361.1 ส831ป 2521CHECK SHELVES
Political Science Library361.1 ส831ป 2521CHECK SHELVES
Political Science Library361.1 ส831ป 2521CHECK SHELVES
Population Information Centerท.184/สปLIB USE ONLY
Population Information Centerท.184/สปLIB USE ONLY
Law Library (4th Floor)HN29 ส246ป 2521CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HN29 ส246ป 2521CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HN29 ส246ป 2521CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HN29 ส246ป 2521CHECK SHELVES