Authorวราคม ทีสุกะ
Titleสังคมวิทยาสำหรับผู้เริ่มเรียน (สังคมวิทยาเบื้องต้น) /cวราคม ทีสุกะ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่3 ปรับปรุงและเพิ่มเติม
Descript 500 หน้า : ภาพประกอบ

สังคมวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301 ว296สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301 ว296สCHECK SHELVES