Authorการประชุมทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ ครั้งที่21 : กรุงเทพฯ : 2526
Titleรายงานการประชุมทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรวม ห้อง 225 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 ม.ค.- 3 ก.พ.2526 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : วรวุฒิการพิมพ์, 2526
Descript 311 หน้า : ภาพประกอบ

สังคมศาสตร์ -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)300.8 ก475รCHECK SHELVES