Titleนิทานภาพล้อคน ในโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ไชยา / คณะเผยแพร่วิธีการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ
Imprint [ม.ป.ท.] : ธรรมบูชา, 2517
Descript 40 หน้า : ภาพประกอบ

นิทานคติธรรม ชาดก พุทธศาสนา -- นิทาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3827 ค14นCHECK SHELVES