Titleพระไตรปิฎก ฉบับสาระสำคัญ : เลือกคัดจัดสรร พร้อมหมายเหตุเพิ่มเติม / โดย รุ่งเรือง บุญโญรส
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 3เล่ม

พระไตรปิฎก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.382 ต97พปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.382 ต97พปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.382 ต97พปCHECK SHELVES
Education Library294.382 ร41พCHECK SHELVES