Authorอรุณ เวชสุวรรณ
Titleสวนโมกข์-เมืองไชยา และพุทธทาสภิกขุ / อรุณ เวชสุวรรณ
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2514
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 435 หน้า : ภาพประกอบ

พุทธทาสภิกขุ 2449-2536 ไชยา -- ประวัติศาสตร์ ไชยา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี สวนโมกขพลาราม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 อ17ส 2514CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 อ17ส 2514CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 อ17ส 2514CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 อ17ส 2514CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 อ17ส 2514CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 อ17ส 2514CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6.B9 อ174สCHECK SHELVES