Authorอรุณ เวชสุวรรณ
Titleสวนโมกข์-เมืองไชยา และพุทธทาสภิกขุ / รวบรวมและเรียบเรียง โดย อรุณ เวชสุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript ก-ฏ, 433 หน้า : แผนที่

พุทธทาสภิกขุ 2449-2536 ไชยา -- ประวัติศาสตร์ ไชยา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 อ17ส 2524CHECK SHELVES