Authorพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), 2461-2535
Titleสุภัททานุสรณ์ ชุด จาริกสู่ประเทศอังกฤษ / พระโพธิญาณเถร
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2521
Descript 201 หน้า : ภาพประกอบ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 2461-2535 วัดหนองป่าพง สำนักธรรมประทีป พุทธศาสนา -- คำสั่งสอน จดหมายเหตุ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 พ1711สภCHECK SHELVES