Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระภิกษุ ธมฺมวิตกโก มหาเสวกตรี พระยานรรัตน์ราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 22 กุมภาพันธ์ 2515
Imprint นครหลวงฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2515
Descript 97 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

บันทึกประวัติจากความจำ / โดย ตริ จินตยานนท์ -- ท่านผู้ให้แสงสว่างทางปฏิบัติ / โดย ท. เลียงพิบูลย์ -- โอวาทของท่านพระธมฺมวิตกโก (เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์) วัดเทพศิรินทราวาส -- การบริหารประจำวันของท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ ในทัศนะของแพทย์ / โดย ประเสริฐ นุตกุล -- จดหมายของเจ้าคุณพระยานรรัตนราชมานิต ตอนที่ยังเหลือ -- หัวอกพ่อแม่ / ของ ท. เลียงพิบูลย์ -- ศาสนากับพระสงฆ์ -- โขนหนังกับธรรมชาติ / ของ ท. เลียงพิบูลย์


ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.361 น17CHECK SHELVES