Titleธมมนีติ แบบแห่งธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไท, 2464
Descript 5, 423 หน้า

SUMMARY

ธรรมนีติเป็นการรวมสุภาษิตภาษามคร ซึ่งแปลจากฉบับอรรถอักษรพม่าที่รวบรวมพิมพ์ขึ้นในร่างกุ้ง เมื่อ ค.ศ. 1884 สุภาษิตเหล่านี้มีที่มาหลายแห่ง เช่น ธรรมบทชาดก หิโตปเทศ ปัญจตันตฺร มานวชธรรมศาสฺตรฺ ฯลฯ แบ่งออกเป็น 24 หัวข้อ โดยจัดให้หน้าซ้ายมือเป็นภาษาบาลีและขวามือเป็นคำแปล


พุทธภาษิต สุภาษิตและคำพังเพย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.35 ธ292LIB USE ONLY