Authorพูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. หญิง, 2438-2533
Titleตอบปัญหาธรรม / ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2519
Descript 55 หน้า : ภาพประกอบ

บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลโท พุทธศาสนา -- รวมเรื่อง พุทธศาสนา -- คำถามและคำตอบ หนังสืออนุสรณ์งานศพ ธรรมะ ธรรมะ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 พ415ตอCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 พ415ตอCHECK SHELVES