Authorพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี), 2445-2537
Titleธรรมเทศนา 10 กัณฑ์ / พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
Imprint หนองคาย : วัดหินหมากเป้ง, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 124 หน้า

CONTENT

กรรม -- ความโง่ของคนโง่ -- ดูคนสองจำพวกให้เป็น -- จิตที่ควรชม ควรข่มขี่ ควรละ -- จาคานุสติ -- ฆราวาสธรรม -- พุทธศาสนากับวิชาพาณิชย์บัญชี -- ปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวช


ธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 พ342ธรCHECK SHELVES