Titleทวาทสปริตต์ หรือ สิบสองตำนาน แปล
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไท, 2462
Descript 2, 158 หน้า

SUMMARY

ทวาทสปริตร หรือสิบสองตำนานแปลนี้ เป็นโวหารเก่าพิมพ์ตามต้นฉบับ เพียงแต่จัดเรียงเสียใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยการคัดเอาศัพท์บาลีมาเรียงไว้แถวหน้า เอาคำแปลเรียงไว้แถวหลังคล้ายอภิธานศัพท์แทนการเรียบเรียงแบบเดิม ซึ่งเป็นภาษาไทยสลับภาบาลี ทำให้อ่านเนื้อความภาษาไทยได้สะดวก หากสงสัยศัพท์ก็ดูจากแถวหน้าได้ ตอนท้ายเป็นรัตนัตตยปภาวาภิยาจนคาถา สุขาภิยาจนคาถาและมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล


พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.3438 ท175LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.3438 ท175LIB USE ONLY