Authorพระธรรมโกศาจารย์
Titleตำนานพระประจำวัน / ของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารีเถระ). นำเที่ยวอยุธยา / ของจังหวัดอยุธยา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2509
Descript 61 หน้า : ภาพประกอบ

สิริ ปกาสิต พระพุทธรูป หนังสืออนุสรณ์งานศพ พระนครศรีอยุธยา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3437 พ1711ตCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3437 พ1711ตCHECK SHELVES