Authorพร้อม สุทัศน์ ณ อยุธยา
Titleพระพิมพ์และพระเครื่องรางของไทย / พร้อม สุทัศน์ ณ อยุธยา
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2512
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 592 หน้า : ภาพประกอบ

พระพิมพ์ พระเครื่อง พระพุทธรูป

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3427 พ17พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3427 พ17พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3427 พ17พCHECK SHELVES