Authorเสทื้อน ศุภโสภณ
Titleพระพุทธรูปบูชา / เสทื้อน ศุภโสภณ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2511
Descript 39 หน้า

CONTENT

พระพุทธรูปบูชา -- โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วย -- อาหารยำต่าง ๆ


พระพุทธรูป การปรุงอาหาร กล้วย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.34218 ส54พCHECK SHELVES