Authorพระมหาสุพจน์ ธรรมโชติ
Titleศาสนบรรเริงสำหรับเยาวชนภาคหนึ่งเรื่อง ความผันแปรของคนเรา / พระมหาสุพจน์ ธรรมโชติ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2494
Descript 441 หน้า : ภาพประกอบ

พุทธศาสนา -- นวนิยาย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.342 พ1711ศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.342 พ1711ศCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.342 พ1711ศCHECK SHELVES