Titleพระมหาเวสสันตรชาดก
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2454
Connect tohttp://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra55_0369_1
Descript [8], 426 หน้า ; 23 ซม

CONTENT

กัณฑ์ทศพร -- กัณฑ์หิมวันตบรรพ -- กัณฑ์ทานกัณฑ์ -- กัณฑ์วนปเวส -- กัณฑ์ชูชก -- กัณฑ์จุลพล -- กัณฑ์มหาพน -- กัณฑ์กุมาร -- กัณฑ์มัทรี -- กัณฑ์สักกบัพพ -- กัณฑ์มหาราช -- กัณฑ์ฉขัตติยบรรพ -- นครกัณฑ์ -- บาฬี มหาเวสสันตรชาดก: ทศพร กัณฑ์ที่ 1 ; หิมพานต์ กัณฑ์ที่ 2 ; ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ; วนปเวส กัณฑ์ที่ 4 ; ชูชก กัณฑ์ที่ 5 ; จุลพน กัณฑ์ที่ 6 ; มหาพน กัณฑ์ที่ 7 ; กุมาร กัณฑ์ที่ 8 ; มัทรี กัณฑ์ที่ 9 ; สักกบรรพ กัณฑ์ที่ 10 ; มหาราช กัณฑ์ที่ 11 ; ฉกษัตร กัณฑ์ที่ 12 ; นครกัณฑ์ ที่ 13


มหาชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1419 2454LIB USE ONLY