Titleพระมหาชาดก (ฉบับภัทรศีพิพิธภัณฑ์ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา)
Imprint สงขลา : วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา, 2513
Descript 8, 250 หน้า

มหาชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.341 ม19พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.341 ม19พCHECK SHELVES