Titleมิลินทปัญหา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2462
Descript 2 เล่ม

SUMMARY

มิลินทปัญหา เป็นคัมภีร์ที่แต่ง ขึ้นเมื่อพุทธศาสนามีอายุได้ 500 ปี เพื่อชี้แจงพระธรรมวินัยในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง โดยนำเอานิทานเรื่องพระนาคเสนแก้ปัญหาพระยามิลินท์โยนกราช อันเป็นเรื่องมีมูลความจริงมาตั้งเป็นเค้า แล้วแต่งอธิบายพระธรรมวินัย มิลินทปัญหาเป็นหนังสือที่ได้ชื่อว่าแต่งดี ฉลาดทั้งทางวินิจฉัยและในกระบวนวิสัชนาพระธรรมวินัยให้เข้าใจได้ด้วยอุปมา สำหรับฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยนี้ เข้าว่าแปลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 2 หรือ 3 เป็นฉบับหลวง มีอยู่ในหอพระมณเฑียรธรรม ฉบับที่พิมพ์ครั้งนี้มีประวัติของหลวงดำรงธรรมสารผู้จัดตั้งโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจด้วย


พุทธศาสนา -- ปกรณ์พิเศษ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.34 ม586มLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.34 ม586มLIB USE ONLY