Authorดอกบัวขาว
Titleหีนยาน-มหายาน เขียนมุ่งหมายให้ชาวบ้านชาวเมืองเข้าใจ / รวบรวมโดย ดอกบัวขาว และ พิภพ ตังคณะสิงห์
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2507
Descript 520 หน้า

พุทธศาสนามหายาน พุทธศาสนาเถรวาท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.34 ด19หCHECK SHELVES